Què és

Smart Mobility

Què és

Smart Mobility

Smart Mobility

Smart Mobility és una plataforma que agrupa empreses que ofereixen solucions intel·ligents de mobilitat urbana basades en l’ús compartit de vehicles lliures d’emissions contaminants.

De la mà d’Adigital, la plataforma pretén ser una aliada de les ciutats en el canvi cap a un model de mobilitat més respectuós amb el conjunt de la societat, reduint l’impacte negatiu del transport de persones i mercaderies en la qualitat de l’aire i la congestió viària.

Smart Mobility

Smart Mobility és una plataforma que agrupa empreses que ofereixen solucions intel·ligents de mobilitat urbana basades en l’ús compartit de vehicles lliures d’emissions contaminants.

De la mà d’Adigital, la plataforma pretén ser una aliada de les ciutats en el canvi cap a un model de mobilitat més respectuós amb el conjunt de la societat, reduint l’impacte negatiu del transport de persones i mercaderies en la qualitat de l’aire i la congestió viària.

Smart Mobility

Smart Mobility és una plataforma que agrupa empreses que ofereixen solucions intel·ligents de mobilitat urbana basades en l’ús compartit de vehicles lliures d’emissions contaminants.

De la mà d’Adigital, la plataforma pretén ser una aliada de les ciutats en el canvi cap a un model de mobilitat més respectuós amb el conjunt de la societat, reduint l’impacte negatiu del transport de persones i mercaderies en la qualitat de l’aire i la congestió viària.

Junts per a la millora de la qualitat de vida a les ciutats

Junts per a la millora de la qualitat de vida a les ciutats

Junts per a la millora de la qualitat de vida a les ciutats

MANIFEST PER A UNA MOBILITAT INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE

La mobilitat és un dels grans reptes de les nostres ciutats. Els mitjans de transport tradicionals (vehicles de combustió) no només són responsables d’un alt percentatge de les emissions contaminants a l’atmosfera sinó que, a més, generen problemes de soroll i congestió als centres urbans. D’això es deriva la necessitat de promoure un model de mobilitat que posi al centre a les persones i l’habitabilitat de les ciutats.

En aquest context sorgeix Smart Mobility, la Plataforma per a la Mobilitat Intel·ligent i Sostenible, l’activitat de la qual es basa en els següents pilars:

Referent en mobilitat urbana digital

 • Convertir-se en l’associació de referència a nivell nacional que agrupi les empreses de la mobilitat compartida i digital, vetllant pel dret de cada ciutadà a gaudir de la millor solució per als seus desplaçaments urbans i impulsant el desenvolupament d’un model de mobilitat que repercuteixi en una millora de la qualitat de vida a les ciutats.
 • Difondre per tot el territori nacional els beneficis de la mobilitat urbana sostenible basada en l’ús compartit de vehicles no contaminants de dimensió reduïda.

Aliada de les ciutats

 • Mantenir una relació de col·laboració estreta amb les administracions públiques, adquirint el compromís de, més enllà de complir amb la normativa vigent, participar de forma activa en el disseny i desenvolupament de polítiques i compartir informació amb els ens locals per a treballar de forma conjunta en la millora de la mobilitat a les ciutats.
 • Conscienciar i educar als seus usuaris sobre el bon ús dels serveis oferts per les empreses de l’associació, a fi d’evitar un perjudici a altres usuaris de la via pública.

Alineada amb les necessitats actuals

 • Proveir solucions de transport que donin una resposta més adequada a determinades necessitats de mobilitat per a les quals actualment no existeix una oferta de serveis satisfactòria.
 • Fer ús de la informació generada durant l’operació dels serveis de mobilitat intel·ligent, compartida i connectada per a donar una millor resposta a les necessitats de mobilitat dels ciutadans i per a solucionar o mitigar els problemes que el transport de persones i mercaderies genera a les ciutats.

Accessible i intel·ligent

 • Fer més accessible la mobilitat a les ciutats mitjançant l’ús de plataformes digitals i de tecnologies de connectivitat, elements que permeten posar a l’abast dels ciutadans noves possibilitats de transport que faciliten els seus desplaçaments.

Compartida

 • Eliminar la barrera que suposa per als ciutadans l’obligatorietat de posseir un vehicle per a poder satisfer determinades necessitats de mobilitat personal, posant a la seva disposició una flota de vehicles compartits de pagament per ús.
 • Racionalitzar l’ús dels vehicles destinats al transport de persones oferint una alternativa a la propietat que optimitza l’ús de cada vehicle, gràcies a que la possibilitat de ser utilitzat per diverses persones en el transcurs del dia evita que es trobi inactiu durant llargs períodes de temps.

Sostenible

 • Reduir la contribució del transport a la contaminació atmosfèrica i acústica a les ciutats mitjançant l’ús de vehicles elèctrics o no motoritzats, amb els beneficis per a la salut i el medi ambient que això comporta.
 • Promoure un model de mobilitat que faci més sostenible la vida als entorns urbans, tant per la presència d’un menor nombre de vehicles als carrers gràcies a l’ús de flotes compartides com per la reducció de l’espai que aquests vehicles ocupen a la via pública gràcies a l’ús de vehicles de dimensió reduïda com bicis i motos.

Oberta

 • Mantenir l’associació oberta a tots aquells proveïdors de serveis de mobilitat urbana sostenible al territori nacional que comparteixin els principis descrits al present manifest, el contingut del qual podrà estar subjecte a canvis que donin resposta a la constant evolució del sector.

El nostre compromís

Totes les empreses que componen Smart Mobility es comprometen a treballar juntes pel respecte i la consecució d’aquests objectius per a un futur més sostenible, tant a nivell econòmic com social, i a treballar mà a mà amb les institucions per a desenvolupar marcs regulatoris justos, inclusius, proporcionats i adaptats a les necessitats reals dels ciutadans.

Manifest

de Smart Mobility

MANIFEST PER A UNA MOBILITAT INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE

La mobilitat és un dels grans reptes de les nostres ciutats. Els mitjans de transport tradicionals (vehicles de combustió) no només són responsables d’un alt percentatge de les emissions contaminants a l’atmosfera sinó que, a més, generen problemes de soroll i congestió als centres urbans. D’això es deriva la necessitat de promoure un model de mobilitat que posi al centre a les persones i l’habitabilitat de les ciutats.

En aquest context sorgeix Smart Mobility, la Plataforma per a la Mobilitat Intel·ligent i Sostenible, l’activitat de la qual es basa en els següents pilars:

Referent en mobilitat urbana digital

 • Convertir-se en l’associació de referència a nivell nacional que agrupi les empreses de la mobilitat compartida i digital, vetllant pel dret de cada ciutadà a gaudir de la millor solució per als seus desplaçaments urbans i impulsant el desenvolupament d’un model de mobilitat que repercuteixi en una millora de la qualitat de vida a les ciutats.
 • Difondre per tot el territori nacional els beneficis de la mobilitat urbana sostenible basada en l’ús compartit de vehicles no contaminants de dimensió reduïda.

Aliada de les ciutats

 • Mantenir una relació de col·laboració estreta amb les administracions públiques, adquirint el compromís de, més enllà de complir amb la normativa vigent, participar de forma activa en el disseny i desenvolupament de polítiques i compartir informació amb els ens locals per a treballar de forma conjunta en la millora de la mobilitat a les ciutats.
 • Conscienciar i educar als seus usuaris sobre el bon ús dels serveis oferts per les empreses de l’associació, a fi d’evitar un perjudici a altres usuaris de la via pública.

Alineada amb les necessitats actuals

 • Proveir solucions de transport que donin una resposta més adequada a determinades necessitats de mobilitat per a les quals actualment no existeix una oferta de serveis satisfactòria.
 • Fer ús de la informació generada durant l’operació dels serveis de mobilitat intel·ligent, compartida i connectada per a donar una millor resposta a les necessitats de mobilitat dels ciutadans i per a solucionar o mitigar els problemes que el transport de persones i mercaderies genera a les ciutats.

Accessible i intel·ligent

 • Fer més accessible la mobilitat a les ciutats mitjançant l’ús de plataformes digitals i de tecnologies de connectivitat, elements que permeten posar a l’abast dels ciutadans noves possibilitats de transport que faciliten els seus desplaçaments.

Compartida

 • Eliminar la barrera que suposa per als ciutadans l’obligatorietat de posseir un vehicle per a poder satisfer determinades necessitats de mobilitat personal, posant a la seva disposició una flota de vehicles compartits de pagament per ús.
 • Racionalitzar l’ús dels vehicles destinats al transport de persones oferint una alternativa a la propietat que optimitza l’ús de cada vehicle, gràcies a que la possibilitat de ser utilitzat per diverses persones en el transcurs del dia evita que es trobi inactiu durant llargs períodes de temps.

Sostenible

 • Reduir la contribució del transport a la contaminació atmosfèrica i acústica a les ciutats mitjançant l’ús de vehicles elèctrics o no motoritzats, amb els beneficis per a la salut i el medi ambient que això comporta.
 • Promoure un model de mobilitat que faci més sostenible la vida als entorns urbans, tant per la presència d’un menor nombre de vehicles als carrers gràcies a l’ús de flotes compartides com per la reducció de l’espai que aquests vehicles ocupen a la via pública gràcies a l’ús de vehicles de dimensió reduïda com bicis i motos.

Oberta

 • Mantenir l’associació oberta a tots aquells proveïdors de serveis de mobilitat urbana sostenible al territori nacional que comparteixin els principis descrits al present manifest, el contingut del qual podrà estar subjecte a canvis que donin resposta a la constant evolució del sector.

El nostre compromís

Totes les empreses que componen Smart Mobility es comprometen a treballar juntes pel respecte i la consecució d’aquests objectius per a un futur més sostenible, tant a nivell econòmic com social, i a treballar mà a mà amb les institucions per a desenvolupar marcs regulatoris justos, inclusius, proporcionats i adaptats a les necessitats reals dels ciutadans.

Manifest

de Smart Mobility

MANIFEST PER A UNA MOBILITAT INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE

La mobilitat és un dels grans reptes de les nostres ciutats. Els mitjans de transport tradicionals (vehicles de combustió) no només són responsables d’un alt percentatge de les emissions contaminants a l’atmosfera sinó que, a més, generen problemes de soroll i congestió als centres urbans. D’això es deriva la necessitat de promoure un model de mobilitat que posi al centre a les persones i l’habitabilitat de les ciutats.

En aquest context sorgeix Smart Mobility, la Plataforma per a la Mobilitat Intel·ligent i Sostenible, l’activitat de la qual es basa en els següents pilars:

Referent en mobilitat urbana digital

 • Convertir-se en l’associació de referència a nivell nacional que agrupi les empreses de la mobilitat compartida i digital, vetllant pel dret de cada ciutadà a gaudir de la millor solució per als seus desplaçaments urbans i impulsant el desenvolupament d’un model de mobilitat que repercuteixi en una millora de la qualitat de vida a les ciutats.
 • Difondre per tot el territori nacional els beneficis de la mobilitat urbana sostenible basada en l’ús compartit de vehicles no contaminants de dimensió reduïda.

Aliada de les ciutats

 • Mantenir una relació de col·laboració estreta amb les administracions públiques, adquirint el compromís de, més enllà de complir amb la normativa vigent, participar de forma activa en el disseny i desenvolupament de polítiques i compartir informació amb els ens locals per a treballar de forma conjunta en la millora de la mobilitat a les ciutats.
 • Conscienciar i educar als seus usuaris sobre el bon ús dels serveis oferts per les empreses de l’associació, a fi d’evitar un perjudici a altres usuaris de la via pública.

Alineada amb les necessitats actuals

 • Proveir solucions de transport que donin una resposta més adequada a determinades necessitats de mobilitat per a les quals actualment no existeix una oferta de serveis satisfactòria.
 • Fer ús de la informació generada durant l’operació dels serveis de mobilitat intel·ligent, compartida i connectada per a donar una millor resposta a les necessitats de mobilitat dels ciutadans i per a solucionar o mitigar els problemes que el transport de persones i mercaderies genera a les ciutats.

Accessible i intel·ligent

 • Fer més accessible la mobilitat a les ciutats mitjançant l’ús de plataformes digitals i de tecnologies de connectivitat, elements que permeten posar a l’abast dels ciutadans noves possibilitats de transport que faciliten els seus desplaçaments.

Compartida

 • Eliminar la barrera que suposa per als ciutadans l’obligatorietat de posseir un vehicle per a poder satisfer determinades necessitats de mobilitat personal, posant a la seva disposició una flota de vehicles compartits de pagament per ús.
 • Racionalitzar l’ús dels vehicles destinats al transport de persones oferint una alternativa a la propietat que optimitza l’ús de cada vehicle, gràcies a que la possibilitat de ser utilitzat per diverses persones en el transcurs del dia evita que es trobi inactiu durant llargs períodes de temps.

Sostenible

 • Reduir la contribució del transport a la contaminació atmosfèrica i acústica a les ciutats mitjançant l’ús de vehicles elèctrics o no motoritzats, amb els beneficis per a la salut i el medi ambient que això comporta.
 • Promoure un model de mobilitat que faci més sostenible la vida als entorns urbans, tant per la presència d’un menor nombre de vehicles als carrers gràcies a l’ús de flotes compartides com per la reducció de l’espai que aquests vehicles ocupen a la via pública gràcies a l’ús de vehicles de dimensió reduïda com bicis i motos.

Oberta

 • Mantenir l’associació oberta a tots aquells proveïdors de serveis de mobilitat urbana sostenible al territori nacional que comparteixin els principis descrits al present manifest, el contingut del qual podrà estar subjecte a canvis que donin resposta a la constant evolució del sector.

El nostre compromís

Totes les empreses que componen Smart Mobility es comprometen a treballar juntes pel respecte i la consecució d’aquests objectius per a un futur més sostenible, tant a nivell econòmic com social, i a treballar mà a mà amb les institucions per a desenvolupar marcs regulatoris justos, inclusius, proporcionats i adaptats a les necessitats reals dels ciutadans.

Vols ser un de nosaltres?

Vols ser un de nosaltres?

Vols ser un de nosaltres?

2019 • Smart Mobility forma part d’Adigital

2019 • Smart Mobility forma part d’Adigital

2019 • Smart Mobility forma part d’Adigital